Reference Elaborat

• Elaborat o ekonomskoj opravdanosti - Braća Marjanović d.o.o. Derventa (poljoprivredna i pekarska industrija)
• Jović COMPANY Derventa (proizvodnja opekarskih proizvoda)

Poslovne knjige za pravna lica

EHTA-R d.o.o. Derventa - građevinarstvo - visokogradnja
SID BAU d.o.o. Derventa – investitor u građevinarstvu
Geokop d.o.o. Derventa - građevinarstvo - niskogradnja
Metalac MBM d.o.o. Derventa – metalska industrija
Uspon d.o.o. Derventa - prevoz roba
• Castellina Srpska d.o.o. Modriča – preduzeće poljoprivredne djelatnosti
• D.N. COMPANY d.o.o. Derventa - metalska industrija
• MP Gama d.o.o. Derventa - proizvodnja građevinskog materijala i metalska industrija
• Braća Marjanović d.o.o. Derventa - mlinsko pekarska proizvodnja
Hidroinženjering d.o.o. Derventa - građevinarstvo - hidro montaža
Metalprom NB d.o.o. Derventa - metalska industrija
• Deltagraf d.o.o. Derventa - štamparija
• AG Projekt d.o.o. Prnjavor - građevinarstvo - visokogradnja
• NUR Trans d.o.o. Derventa – prevoz roba
• NUR Trans Transport d.o.o. Derventa – prevoz roba
• Koktel d.o.o. Derventa – prevoz robe
• Veneto Shoes 216 d.o.o. Derventa – obućarska industrija
• Mandić Komerc d.o.o. Derventa – veleprodaja građevinskog materijala, prevoz roba i ugostiteljstvo
• Tokarenje d.o.o. Derventa – metalska industrija
Prozofin d.o.o. Prnjavor – proizvodnja građevinske stolarije
Anton Paar ShapeTec BA d.o.o. Derventa – metalska industrija
• Ji Xiang d.o.o. Derventa – trgovina na malo
• SELT-ING d.o.o. Derventa – projektovanje objekata
• Ribarstvo Marjanović d.o.o. Derventa – uzgoj i prodaja ribe
• Invest d.o.o. Derventa – veleprodaja građevinskog materijala
Patent Invest d.o.o. Beograd (dio poslovanja u BiH) – građevinarstvo visokorgradnja
• Valy D.O.O. Valjevo (dio poslovanja u BiH)- proizvodnja čarapa

Poslovne knjige za samostalne preduzetnike

• Dado S.Z.R. Derventa - proizvodnja obuće
• Jevtić Amela, investitor Derventa – investitor u građevinarstvu
• Grmeč S.Z.T.R. Derventa – podopodlagački i izolaterski radovi
• Popović Dragana, poljoprivredni proizvođač Derventa – uzgoj ukrasnog drveća
• Mesnica kod Bude S.T.R. Derventa – prodaja mesa i mesnih prerađevina
• Grabovac S.P. Derventa – završni radovi u građevinarstvu
• Neno S.U.R. Derventa – ugostiteljske usluge
• Ćusto 1 S.P. Derventa - završni radovi u građevinarstvu
• Ćusto S.T.R. Derventa - promet roba za molersku djelatnost
• Picerija Bella Napoli S.U.R. Derventa - ugostiteljske usluge
• Sandra S.Z.R. Derventa - frizerske usluge
• Slađo S.T.R. Derventa – trgovina auto dijelovima
• Predo S.Z.U.R. Derventa – vulkanizerske usluge
• Stolar Majstorović S.Z.R. Derventa – proizvodnja građevinske stolarije i proizvoda od drveta
• Koktel s.u.r. Derventa - ugostiteljske usluge
• Milinković Slavko, poljoprivredni proizvođač Derventa – uzgoj pilića
• Marketing – Pro S.Z.R. Derventa – štamparija
• Marjanović Staniša, poljoprivredni proizvođač Derventa – uzgoj i prodaja ribe
• Sini S.Z.R. Derventa – vulkanizerske usluge
• Živanović Tihomir, investitor Modriča – investitor u građevinarstvu
• Bogdanović Dragan, investitor Derventa - investitor u građevinarstvu
• Poklon Shop BALON S.T.R. Banja Luka – izrada i prodaja dekoracija od balona
• EX Club Monte Carlo S.U.R. Derventa – ugostiteljske usluge
• Suza S.T.U.R - pogrebne usluge
• Pčelica Maja - promet roba u maloprodaji

Izrada softvera (Petrović Zoran dipl.ing.elek.)

EHTA-R d.o.o. Derventa
Geokop d.o.o. Derventa
Metalac MBM d.o.o. Derventa
• Castellina Srpska d.o.o. Derventa
• D.N.COMPANY d.o.o. Derventa
• MP GAMA d.o.o. Derventa
• Braća Marjanović d.o.o. Derventa
Prozofin d.o.o. Prnjavor
Anton Paar ShapeTec BA d.o.o. Derventa
• Mandić Komerc d.o.o. Derventa
• Veneto Shoes 216 d.o.o. Derventa
• AG Projekt d.o.o. Prnjavor - građevinarstvo - visokogradnja
• NUR Trans d.o.o. Derventa – prevoz roba
• NUR Trans Transport d.o.o. Derventa – prevoz roba
Metalprom NB d.o.o. Derventa